• :
  • :
THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11.
Trang chủ

Trang chủ

Liên kết website
Thông kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 107
Tháng 11 : 3.333
Năm 2020 : 37.074
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CHỈ THỊ 16/CT-TTg NGÀY 31/3/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG CHỐNG COVID-19

UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 
 

Số: 508SGDĐT-CTTT

V/v yêu cầu thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                          Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

 

 Kính gửi:

- Phòng GD&ĐT các huyện, thị, thành phố;

- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT;

- Các Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện;

- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (ĐH, CĐ, TC).

 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các đơn vị thực hiện nội dung sau:

1. Các đơn vị, trường học và cơ sở giáo dục, đào tạo bằng hình thức phù hợp phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên của đơn vị và triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc.

2. Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, của tỉnh và của Sở; các khuyến cáo, hướng dẫn của Ngành Y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thực hiện nghiêm túc, kịp thời yêu cầu của chính quyền địa phương và cơ sở y tế trên địa bàn về việc cách ly tập trung và khai báo y tế tự nguyện để góp phần phòng, chống dịch Covid-19.

3. Tiếp tục duy trì báo cáo trực tuyến tình hình về Sở GD&ĐT bằng bảng tính Online google sheet, trước 14h hằng ngày.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc./.

(Sở GD&ĐT gửi kèm theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và các tài liệu liên quan)

 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- UBND tỉnh;                                                

- BCĐ phòng chống dịch bệnh do Covid-19 tỉnh;

- Các sở: Y tế, LĐ-TB&XH;                                   

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;                                   

- Giám đốc, các Phó Giám đốc;

- Các phòng chuyên môn Sở;

- Các Trung tâm ngoại ngữ, tin học;

- Lưu: VT, CTTT.

           GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

     Trần Trung Dũng


 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan