Quê cha làng Uy Viễn, nay thuộc xã Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh; quê mẹ ở xứ Sơn Nam, nay thuộc huyện Thường Tín, Hà Nội; sinh ra khi bố làm Tri ...