• :
  • :
Đóng lại
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ - HÀ TĨNH
Trang chủ

Trang chủ

Liên kết website
Thông kê truy cập
Hôm nay : 22
Hôm qua : 444
Tháng 12 : 1.195
Năm 2022 : 341.718
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CNTT NĂM 2019-2020

 

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ TĨNH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     /KH-THPT

  Nghi Xuân, ngày 6 tháng 9  năm 2019

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2019-2020

 

Căn cứ Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 8 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục;

Căn cứ công văn 1423/SGDĐT- GDPT ngày 08 tháng 08 năm 2019 của Sở GDĐT Hà Tĩnh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 cấp THPT;

Căn cứ công văn 1372/SGDĐT- VP ngày 23 tháng 08 năm 2019 của Sở GDĐT Hà Tĩnh về việc đẩy mạnh và ứng dụng công nghệ thông tin.

Căn cứ vào Nghị quyết hội nghị cán bộ CCVC năm học 2019-2020 và tình hình thực tế của đơn vị,Trường THPT Nguyễn Công Trứ xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2019-2020 với những nội dung sau:

I. Đặc điểm tình hình:

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp trong việc xây dựng cơ sở vật chất nhà trường để năng cao chất lượng CNTT trong giảng dạy và giáo dục.

- Sự hỗ trợ nhiệt tình của các cấp các ngành, chính quyền địa phương, cha mẹ học sinh trong việc tìm nguồn lực để nâng cao trình độ công nghệ thông tin

- Tất cả cán bộ, giáo viên biết sử dụng internet, thư  điện tử, thiết kế trình chiếu powerpoint. Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt huyết trong công tác dạy học; có tinh thần ham học hỏi.

- Đội ngũ cán bộ CNTT của trường có khả năng tự bảo trì, cài đặt hệ thống máy tính và các thiết bị CNTT phục vụ dạy học của nhà trường

- Cơ sở vật chất, thiết bị CNTT tương đối đầy đủ để thực hiện cơ bản nhiệm vụ CNTT phục vụ công tác quản lý và dạy học.

- Hầu hết cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đều có địa chỉ email riêng phục vụ cho công việc chuyên môn. Sử dụng hiệu quả trang thông tin điện tử của trường tại địa chỉ http://edu.viettel.vn/thptnguyencongtru. Cán bộ quản lí đều sử dụng hiệu quả hệ thống quản lý học sinh SMAS, phần mềm sắp xếp thời khóa biểu, phần mềm lên lịch báo giảng, phần mềm quản lý nhân sự ePMIS, phần mềm kế toán MISA. Phần mềm thiết bị trường học MISA, phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục, phần mềm TDOffice, phần mềm thi THPT quốc gia, phần mềm tuyển sinh ĐH-CĐ, phần mềm tuyển sinh lớp 10….

2. Khó khăn:

- Một số các thiết bị CNTT có tình trạng xuống cấp và hư hỏng.

- Một số thầy cô giáo còn ngại khó trong việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy; khả năng CNTT chưa cao nên chưa đáp ứng được nhiệm vụ CNTT

II. Mục đích yêu cầu:

1. Tích cực ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy, tạo tiền đề phát triển ứng dụng CNTT trong những năm học tiếp theo.

2. Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị CNTT, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng về CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng nhu cầu phát triển của trường.

3.Tăng cường ứng dụng CNTT để thúc đẩy sự phát triển và đổi mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng công tác quản lý nhà trường. Thực hiện đồng bộ việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động, trọng tâm vào công tác đổi mới giảng dạy và quản lý.

III. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2019-2020

1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên về tầm quan trọng của việc tăng cường ứng dụng CNTT vào quản lí và giảng dạy.

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính, công tác quản lý và điều hành giáo dục, tăng cường ứng dụng phần mềm họp trực tuyến, thông tin kịp thời tới phụ huynh học sinh về việc học tập, ý thức tổ chức kỷ luật.

- Tiếp tục ứng dụng có hiệu quả CNTT trong dạy-học và các hoạt động giáo dục

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính, công tác quản lý và điều hành giáo dục, tăng cường ứng dụng phần mềm họp trực tuyến.

- Tăng cường CSVC, trang thiết bị hiện đại; tiếp tục triển khai mô hình trường học điện tử, xây dựng mô hình giáo dục điện tử đáp ứng yêu cầu phát triển trên cơ sở đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, được sự đồng thuận của phụ huynh, các cấp quản lý.

- Triển khai sử dụng phần mềm quản lý nhà trường, sử dụng hồ sơ chuyên môn điện tử trong nhà trường phù hợp với quy định quản lý chuyên môn.

2. Chỉ tiêu thực hiện

- 100% các văn bản chỉ đạo, điều hành của ngành Giáo dục được triển khai qua hệ thống mạng nội bộ và cổng thông tin của ngành.

- Sử dụng phần mềm họp trực tuyến, quản lý văn bản TDOffice.

- 100% phụ huynh học sinh được nhận tin nhắn về tình hình học tập của con em mình.

- Các hoạt động giáo dục được quản lý qua phần mềm quản lý trực tuyến, thực hiện công khai các hoạt động giáo dục.

  - Ứng dụng và khai thác có hiệu quả các phần mềm phục vụ công tác quản lý giáo dục, phần mềm quản lý trực tuyến của ngành.

  - Khai thác hiệu quả cổng thông tin điện tử trong công tác quản lý dạy - học.

  - 100% cán bộ, giáo viên tích cực ứng dụng CNTT trong quản lý dạy-học. 100% giáo viên có ít nhất một giờ dạy thao giảng ứng dụng CNTT vào giảng dạy.

  - Chủ động bồi dưỡng nâng cao trình độ Tin học trong cho cán bộ, giáo viên. Tổ chức các cuộc thi giờ dạy ứng dụng CNTT trong các ngày lễ lớn.

  - Ứng dụng một số phần mềm dạy thí nghiệm ảo các môn Hóa, Lý, Sinh phục vụ cho các tiết dạy yêu cầu cao.

  - Triển khai sử dụng phần mềm quản lý nhà trường, sử dụng hồ sơ chuyên môn điện tử trong nhà trường phù hợp với quy định quản lý chuyên môn.

  3. Giải pháp thực hiện

  3.1. Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên về tầm quan trọng của việc thực hiện nhiệm vụ CNTT vào quản lí, giảng dạy.

  - Tiếp tục quán triệt đến toàn bộ CBGV-NV các văn bản quy phạm pháp luật về CNTT của các cấp có thẩm quyền.

  - Đánh giá phong trào, hiệu quả ứng dụng CNTT định kỳ của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

  - Thường xuyên rà soát, đánh giá việc sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị, đánh giá thi đua công tác ứng dụng CNTT theo học kỳ, cuối năm học, thường xuyên kiểm tra đột xuất việc thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng CNTT.

  3.2. Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính, công tác quản lý và điều hành giáo dục, tăng cường ứng dụng phần mềm họp trực tuyến, thông tin kịp thời tới phụ huynh học sinh về việc học tập, ý thức tổ chức kỷ luật.

- Đầu năm học phó hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất phối hợp với tổ trưởng chuyên môn, Đoàn Thanh niên, Công Đoàn, cán bộ thư viện, kế toán, tổ trưởng chuyên môn ... của trường lập kế hoạch sử dụng, phát triển và bảo quản cơ sở vật chất. Phân công rõ cán bộ, GV phụ trách CNTT làm đầu mối theo dõi, phụ trách CNTT của nhà trương sau đó trình lên Hiệu trưởng phê duyệt.

- Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các lớp tập huấn do Sở GD&ĐT tổ chức về sử dụng các phần mềm quản lý, dạy-học; chủ động bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho cán bộ, giáo viên bằng nhiều hình thức. Nội dung bồi dưỡng phải đáp ứng yêu cầu cụ thể sau:

  + Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông; kỹ năng đảm bảo an toàn, an toàn thông tin; kỹ năng khai thác sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý trong giáo dục.

  + Biết sử dụng phần mềm trình chiếu, phần mềm hỗ trợ soạn giảng tương tác, phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo, phần mềm dạy học để đổi mới nội dung, phương pháp dạy học trên lớp học.

  + Kỹ năng xây dựng bài giảng E-learning, xây dựng sách giáo khoa điện tử, khai thác các nguồn học liệu, kỹ năng tìm kiếm thông tin trên internet...

  + Kỹ năng cài đặt các hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản; kỹ năng sửa chữa, khắc phục những hỏng hóc đơn giản của máy tính và thiết bị CNTT; kỹ năng quản lý, khai thác, sử dụng thiết bị CNTT phục vụ dạy học.

  3.3. Tiếp tục ứng dụng có hiệu quả CNTT trong dạy - học và các hoạt động giáo dục.

- Giáo viên sử dụng thành thạo các thiết bị dạy học hiện đại, các phần mềm trình chiếu, kết hợp các phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo và phần mềm dạy học, đồng thời ứng dụng các công cụ trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý lớp học, tương tác với học sinh trong lớp học.

- Giáo án, bải giảng đổi mới, các kế hoạch của tổ đều được lưu ở máy tại các phòng tổ; Chuyên môn nhà trường sẽ kiểm tra dữ liệu 1 tháng 1 lần.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc thi “Thiết kế hồ sơ bài giảng e-learning” cấp tỉnh, các cuộc thi chủ đề tích hợp liên môn, vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh trung học phổ thông. Cuộc thi “ giao thông học đường”, Olympic tiếng Anh qua mạng…

- Chủ động bồi dưỡng cho giáo viên kỹ năng sử dụng CNTT, đồ dùng điện tử trong dạy-học.

- Tích cực tham gia các đợt bồi dưỡng, tập huấn Tin học, ứng dụng CNTT, sử dụng các phần mềm trong nhà trường do Sở GD&ĐT.

- Tổ chức các cuộc thi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ứng dụng CNTT giỏi, học sinh giỏi Tin học.

- Tăng cường đầu tư máy vi tính, trang thiết bị hiện đại cho các tổ chuyên môn, các lớp học, khai thác hiệu quả hệ thống máy tính tại phòng học Tin học.

- Tích cực sử dụng thư điện tử của các giáo viên, tin nhắn liên lạc SMAS cho giáo viên trong nhà trường trong những công việc khẩn cấp, quan trọng.

- Thống nhất sử dụng bộ mã Tiếng Việt unicode TCVN 6909:2002; chấm dứt hẳn việc sử dụng các phần mềm quản lý giáo dục, phần mềm quản lý thi chứa các phông chữ ABC, UNICODE.

- Tăng cường sử dụng phần mềm quản lý trong nhà trường và sử dụng sổ điện tử trong quản lý và lưu trữ, triển khai sử dụng hồ sơ chuyên môn điện tử (phiếu báo giảng, sổ điểm, học bạ, sổ liên lạc) tại các cơ sở giáo dục.

3.4. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính, công tác quản lý và điều hành giáo dục, tăng cường ứng dụng phần mềm họp trực tuyến

- Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

- Khai thác hiệu quả hệ thống cổng thông tin điện tử và thư điện tử của ngành, phần mềm văn phòng điện tử TDOffice nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, thực hiện gửi, nhận văn bản qua phần mềm TDOffice.

- Cập nhật thường xuyên hệ thống thông tin quản lý giáo dục trên các phần mềm; thống kê EMIS, quản lý cán bộ, giáo viên ePMIS, phần mềm quản lý trực tuyến cán bộ công chức viên chức của Sở Nội vụ Hà Tĩnh

- Công khai trên cổng thông tin điện tử các thủ tục hành chính, mẫu đơn dịch vụ công (đơn vị vào lớp đầu cấp, nếu có), kết quả học tập của học sinh, các hoạt động giáo dục trên trang Web: http://edu.viettel.vn/thptnguyencongtru.

- Triển khai phần mềm họp trực tuyến, khai thác tối đa họp trực tuyến qua mạng cho các hoạt động: đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, dự giờ, kiểm tra đánh giá, sinh hoạt chuyên môn trực tuyến, lớp học E-learning.

- Triển khai sinh hoạt chuyên môn, dự giờ trực tuyến, khai thác hiệu quả “Trường học kết nối”.

- Tăng cường khai thác, sử dụng mã nguồn mở trong công tác quản lý và giảng dạy môn tin học chính khóa theo Thông tư 08/2010/TT-BGD&ĐT ngày 01/3/2010 quy định sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở            giáo dục:

+ Triển khai sử dụng các phần mềm soạn thảo bài giảng E-Learing như Adobe Presenter, iSpring, phần mềm trộn đề thi trắc nghiệm tới mọi giáo viên.

+ Tích cực ứng dụng CNTT trong dạy và học, các phần mềm hỗ trợ dạy học và thí nghiệm ảo.

+ Sử dụng mạng xã hội (như facebook) trong các hoạt động nghiệp vụ giáo dục như diễn đàn chuyên môn giáo dục (theo môn học), nhóm lớp học (giáo viên và học sinh).

3.5. Tăng cường CSVC, trang thiết bị hiện đại; tiếp tục triển khai mô hình trường học điện tử, xây dựng mô hình giáo dục điện tử đáp ứng yêu cầu phát triển trên cơ sở đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, được sự đồng thuận của phụ huynh, các cấp quản lý.

- Nhà trường tiếp tục duy trì đường truyền cáp quang internet đảm bảo việc thực hiện các ứng dụng trực tuyến trên môi trường internet được ổn định, đáp ứng yêu cầu truy cập với dung lượng cao trong các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

- Trang bị đủ thiết bị CNTT phục vụ công tác quản lý, điều hành, phục vụ dạy - học. Việc đầu tư hạ tầng CNTT cần đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, có sự đồng thuận của phụ huynh học sinh và có sự phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

- Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh đối với các hệ thống CNTT (phần cứng, phần mềm, wesbite...).

- Bổ sung thêm một số phòng học có lắp máy chiếu Projecter cố định sẵn phục vụ cho nhu cầu ứng dụng CNTT trong giảng dạy cho giáo viên.

3.6. Ứng dụng CNTT trong quản lý và điều hành hoạt động:

- Thực hiện tốt quy định của Sở về nhận và chuyển văn bản qua hộp thư của ngành (www.hatinh.edu.vn) nghiêm túc, kịp thời.

- Tăng cường sử dụng trang thông tin điện tử của trường tại địa chỉ http://edu.viettel.vn/thptnguyencongtru, trong công tác quản lý: Quản lý kế hoạch giảng dạy, kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học, thí nghiệm thực hành của giáo viên; phát hành văn bản, kế hoạch điều hành các hoạt động của nhà trường.

- Tổ chức kiểm tra, thống kê sinh hoạt chuyên môn, quản lý các hoạt động chuyên môn qua trang mạng Trường học kết nối (truonghocketnoi.edu.vn).

- Tiếp tục khai thác hiệu quả việc sử dụng hệ thống quản lý học sinh SMAS, phần mềm sắp xếp thời khóa biểu, phần mềm quản lý nhân sự ePMIS, phần mềm thống kê giáo dục EMIS, phần mềm kế toán MISA.

- Tiếp tục xây dựng ngân hàng đề thi 8 môn học cơ bản gồm Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Văn, Sử, Địa. Sử dụng phần mềm trắc nghiệm để làm đề kiểm tra mang tính khách quan.

- Sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản cho công tác văn thư, lưu trữ.

- Sử dụng bộ phần mềm mã nguồn mở miễn phí thông dụng dành cho văn phòng, không vi phạm bản quyền như Firefox, Chrome, Unikey.

- Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến phục vụ phụ huynh và học sinh: cing cấp đầy đủ các mẫu đơn: Đơn xét tuyển đầu vào đầu cấp và công khai danh sách đăng ký, kết quả xét tuyển; thông báo điểm học tập, rèn luyện qua SMS trên SMAS và qua cổng thông tin.

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường tích cực sử dụng Cổng thông tin điện tử Sở GDĐTHà Tĩnh (http://www.hatinh.edu.vn) để tra cứu thông tin, văn bản, tài liệu và các hoạt động liên quan của ngành.

2. Triển khai sử dụng hệ thống website trường cho giáo viên: Tra cứu tin tức, thông báo, lịch báo giảng điện tử, thư viện tài liệu học tập trực tuyến, đăng ký sử dụng thiết bị dạy học trực tuyến.

3. Tích cực triển khai các hoạt động về ứng dụng CNTT trong dạy học: Soạn giáo án, bài trình chiếu và bài giảng điện tử;Áp dụng các phần mềm hỗ trợ dạy học, phần mềm công cụ E-learning và thí nghiệm ảo như: Adobe Presenter, Lecture Maker.

4. Tập huấn cho cán bộ, giáo viên sử dụng các phần mềm mã nguồn mở như:  Google Chrome, Firefox,Unikey,Libre Office, Apache OpenOffice. Vận động giáo viên, học sinh tham gia các cuộc thi có liên quan đến CNTT.

5. Lập kế hoạch sửa chữa, bảo quản, sử dụng cơ sở vật chất hiện có, đặc biệt bảo trì hệ thống máy tính và thiết bị CNTT; thường xuyên kiểm tra, đảm bảo hệ thống máy tính và các thiết bị hoạt động tốt.

6. Tiếptục triển khai dạy tin học trong nhà trường:

- Tích cực sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong và ngoài các giờ học tin học. Ưu tiên đảm bảo học sinh sử dụng tốt các phần mềm văn phòng mã nguồn mở, email và khai thác Internet phục vụ cho học tập trước khi học lập trình.

- T chức dạy học thực hành môn Tin học đúng PPCT của Sở GDĐT.

7. Xây dựng cơ sở vật chất, kết nối internet băng thông rộng bằng cáp quang FTTH Edu của Viettel cho phép giáo viên, nhân viên, học sinh sử dụng để tìm kiếm thông tin trên internet.

8. Chấp hành quy định về xây dựng kế hoạch, chế độ thông tin, báo cáo. Các văn bản đúng với Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

9. Tiếp tục nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ, giáo viên thông qua các chương trình bồi dưỡng, tập huấn đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông, kỹ năng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kỹ năng khai thác sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý trong nhà trường.

  - Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2019 - 2020 gắn với thực hiện các nhiệm vụ năm học của nhà trường.

  - Tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2019-2020

 

Nơi nhận:                                                                

- Sở GDĐT (báo cáo);

- BGH,CTCĐ, BTĐT;TTCM

- Đăng Website trường,

- Lưu: VT

 

    KT.HIỆU TRƯỞNG

   P. HIỆU TRƯỞNG

(đã kí)

 

 

Trần Thế Anh

 


Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết