• :
  • :
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2021-2022!
Liên kết website
Thông kê truy cập
Hôm nay : 30
Hôm qua : 958
Tháng 09 : 4.905
Năm 2021 : 43.105
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thời khoá biểu năm học 2019-2020

  THỜI KHOÁ BIỂU ÁP DỤNG TỪ 30/10/2019

TH
TIẾT

10A1

(ThanhT)

10A2

(HoàiV)

10A3

(HồngH)

10A4

(GiangV)

10A5

(QuyếtA)

10A6

(HàCD)

10A7

(Hà Sử)

10A8

(GiangT)

11A1

(NgưH)

11A2

(ThảoV)

11A3

(HoàiL)

11A4

(Th. HàSử)

2

1

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

2

Toán

Văn

NNgữ

Sử

NNgữ

Văn

NNgữ

Toán

Hóa

Văn

Địa

NNgữ

3

Văn

NNgữ

Hóa

GDQP

GDQP

Địa

Toán

Toán

NNgữ

Văn

GDCD

4

Văn

Toán

Tin

NNgữ

Toán

Hóa

Văn

NNgữ

GDCD

CNghệ

Sinh

5

NNgữ

Địa

Toán

Hóa

Toán

NNgữ

Tin

GDQP

Sinh

NNgữ

NNgữ

Sử

3

1

Toán

TD

CNghệ

Tin

Địa

Hóa

Văn

NNgữ

TD

Toán

Văn

2

Hóa

Tin

Toán

TD

Địa

NNgữ

Văn

Hóa

Văn

NNgữ

NNgữ

3

Văn

NNgữ

Toán

GDCD

CNghệ

Sinh

NNgữ

Tin

Tin

Toán

TD

Sinh

4

Tin

CNghệ

Địa

Văn

Toán

Hóa

TD

NNgữ

Toán

NNgữ

Văn

Hóa

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

Toán

Sử

TD

Địa

Toán

Tin

CNghệ

NNgữ

Sinh

GDQP

NNgữ

2

NNgữ

Sinh

Toán

Văn

NNgữ

Tin

TD

Văn

Hóa

NNgữ

CNghệ

3

Địa

Hóa

Sinh

NNgữ

Tin

Sử

Sinh

TD

Sinh

TD

4

TD

Tin

Văn

GDCD

Văn

Địa

Hóa

CNghệ

Toán

Hóa

Tin

5

Sinh

GDCD

NNgữ

Văn

Văn

Hóa

CNghệ

GDQP

Toán

CNghệ

Toán

5

1

GDQP

Văn

Tin

TD

NNgữ

Sinh

Toán

Văn

GDQP

Toán

Hóa

2

TD

Văn

Văn

TD

Sinh

GDCD

NNgữ

Văn

Sử

Hóa

Địa

3

GDQP

Văn

Toán

Toán

Hóa

Toán

NNgữ

TD

Địa

Sử

Sinh

4

Hóa

TD

Hóa

Toán

Văn

Toán

Toán

Tin

Toán

Tin

NNgữ

Toán

5

Tin

NNgữ

Hóa

NNgữ

Toán

Văn

Sử

Toán

Tin

Toán

6

1

Sử

Hóa

CNghệ

Tin

Văn

TD

Địa

Toán

Sinh

Hóa

GDQP

2

NNgữ

NNgữ

Văn

Toán

Văn

Sử

NNgữ

Hóa

Văn

NNgữ

GDCD

TD

3

Địa

Tin

Sử

Sinh

Hóa

Toán

Toán

TD

Tin

Sinh

TD

Văn

4

GDCD

Toán

Địa

NNgữ

Tin

TD

Văn

Tin

Văn

5

Hóa

Toán

NNgữ

NNgữ

CNghệ

Văn

Địa

NNgữ

Tin

Văn

Toán

7

1

NNgữ

GDCD

Địa

TD

Văn

GDCD

Địa

Toán

NNgữ

Toán

Tin

2

CNghệ

TD

Hóa

NNgữ

Địa

GDQP

Văn

GDCD

Toán

GDCD

Toán

Văn

3

Toán

Văn

NNgữ

Văn

NNgữ

Toán

Văn

Sử

NNgữ

Văn

NNgữ

4

Toán

Địa

GDQP

Sử

TD

GDQP

Văn

Địa

TD

Văn

5

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

 

 

TH
TIẾT

11A5

(CúcA)

11A6

(HoáCD)

11A7

(ThủyĐ)

11A8

(P.HàCD)

12A1

(VânT)

12A2

(NgaV)

12A3

(DungT)

12A4

(HuyềnSử)

12A5

(BìnhCD)

12A6

(HạnhA)

12A7

(DuyênH)

12A8

(VinhT)

2

1

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

2

Sử

GDCD

Sinh

NNgữ

Văn

Toán

Hóa

NNgữ

Hóa

Toán

3

NNgữ

NNgữ

GDCD

Địa

NNgữ

Toán

NNgữ

Sử

NNgữ

Toán

Toán

NNgữ

4

Sinh

Sử

NNgữ

Hóa

Toán

Sử

Toán

Hóa

GDCD

Sử

NNgữ

Văn

5

Văn

Sinh

CNghệ

GDQP

Toán

NNgữ

Địa

NNgữ

GDQP

Sử

Văn

3

1

NNgữ

Văn

Sinh

Hóa

Tin

Sinh

GDCD

TD

Toán

Văn

Hóa

2

Tin

Văn

NNgữ

Sử

Hóa

NNgữ

Toán

Văn

Tin

TD

3

TD

Toán

Văn

Văn

NNgữ

Tin

GDCD

CNghệ

Địa

Sử

4

Tin

NNgữ

Hóa

Văn

Sinh

GDCD

NNgữ

Sử

Địa

NNgữ

GDCD

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

Hóa

NNgữ

Văn

TD

TD

TD

Tin

Văn

NNgữ

CNghệ

Văn

2

Văn

Tin

Văn

Toán

Sử

Địa

Sinh

Sử

Văn

TD

Sinh

Tin

3

NNgữ

NNgữ

CNghệ

GDCD

Tin

TD

GDQP

NNgữ

Sinh

Toán

NNgữ

4

Toán

Văn

GDQP

Toán

NNgữ

Sử

Văn

Toán

GDCD

TD

Sử

5

Toán

Văn

Hóa

Tin

Sinh

Toán

NNgữ

Địa

Sử

Văn

GDCD

CNghệ

5

1

Hóa

TD

Địa

Toán

Hóa

Hóa

Văn

Toán

Toán

TD

TD

2

Tin

Hóa

Toán

Toán

Địa

Văn

Văn

Toán

TD

Tin

Hóa

TD

3

Toán

Tin

Văn

NNgữ

Văn

Toán

NNgữ

Hóa

Hóa

Sử

Địa

4

Địa

Sinh

TD

GDCD

CNghệ

NNgữ

Sinh

Văn

Toán

NNgữ

NNgữ

5

GDQP

CNghệ

NNgữ

Sinh

Sinh

NNgữ

Văn

GDQP

Sử

Văn

Toán

6

1

TD

Văn

Toán

Tin

Văn

GDQP

TD

TD

Toán

NNgữ

NNgữ

2

Văn

Toán

Toán

Văn

Toán

Hóa

Sinh

TD

CNghệ

Toán

Sinh

3

Văn

Toán

NNgữ

TD

Toán

Toán

NNgữ

NNgữ

Toán

Toán

4

Sinh

NNgữ

TD

Văn

NNgữ

TD

Văn

CNghệ

Văn

Toán

Sinh

Hóa

5

Toán

GDQP

NNgữ

Sinh

Toán

CNghệ

GDQP

Toán

Sinh

Hóa

NNgữ

Toán

7

1

GDCD

Toán

Văn

TD

Toán

Hóa

CNghệ

Sinh

Sinh

Toán

Toán

2

CNghệ

TD

Tin

NNgữ

NNgữ

Toán

Toán

Sinh

Địa

GDQP

Toán

3

Toán

Địa

Sử

GDQP

Sử

Toán

Hóa

Tin

NNgữ

Văn

GDQP

4

NNgữ

Hóa

Sử

Toán

Hóa

Sử

Toán

NNgữ

Toán

Văn

Sinh

5

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết